Utveckling och design: Errol Jacoby (uppdaterat: 2016-10-12)