Utveckling och design: Errol Jacoby (uppdaterat: 2015-04-26)